Aile Hukuku ve Miras Hukuku

Aile Hukuku ve Miras Hukuku

Aile ve miras ile ilgili hukuki kavramlar oldukça nettir. Aile hukuku; nişanlılık, evlilik ve boşanmanın yanı sıra ailenin korunması ve evlilikle ilgili genel hükümleri kapsamaktadır. Ailevi sorunlara çözüm bulan hukuk maddeleri, aileye ait konularla ilgilenmekte, aşrıca medeni hukuk içinde bulunmaktadır. Bu hukuk dalını boşanmanın koşul ve sonuçları, aile konutu, mal rejimi, evlat edinme, soy bağı, velayet, nafaka, vesayet gibi konular kapsamaktadır. Hayat arkadaşlıkları da bu hukuk içinde yer almaktadır. Hayat arkadaşlığının kayıtlı ya da kayıtlı olmaması fark yaratmamaktadır. Kayıtlı hayat arkadaşlığı yani nikâh birliği Türk Medeni Hukuku’nda düzenlenmiştir. Kayıtsız hayat arkadaşlığında herhangi bir hak bulunmamakla birlikte çocuk olduğunda çocuk hangi koşulda olursa olsun eşit haklardan yararlanmaktadır. Aile davası açıldığında konu bu çerçevede ele alınmaktadır ve aile mahkemelerinde görülmektedir. Aile mahkemeleri, uzmanlık mahkemeleridir ve bu mahkemelerde sosyal çalışmacı, ruhbilimci gibi uzmanların yardımından yararlanılmaktadır. Ayrıca aile mahkemesindeki hâkimlerin atanması da söz konusu hukuk hakkında uzman olup olmadığına, evli ve çocuklu olup olmadığına bakılmakta ve atama kriteri buna göre değerlendirilmektedir.

Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku da kişilerin vefat etmeden önce edindiği mal varlığının kimlere ne şekilde aktarılacağını belirleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalındaki tüm hizmetlerin vekillik ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu hukuk içinde yasal ve atanmış olmak üzere iki çeşit mirasçı vardır. Miras hukukunda farklı terimler vardır ve bu terimlerin arasında bulunan tereke, kişiye bağlı olmayan ve mirasçılara aktarılabilen mal varlığına denilmektedir. Birde atanmış mirasçılar vardır. Bunlar, miras bırakanın mirasçısının olmadığı durumlarda, miras bırakanın kendi iradesi ile mirasçı yaptığı kişilerdir. Bunların yarı sıra Türk Medeni Kanunu’nda zümre yani derece sistemi de kabul edilmiştir. Yasal mirasçı olabilmek için zümreye dahil olmak gereklidir. Bir önceki zümrede mirasçının var olması, bir sonraki zümrenin mirasçılığını da engellemektedir. Bunun yanı sıra zümre ve kök başı da alt soyun mirasçılığını önlemektedir. Zümreler, birinci, ikinci ve üçüncü derece olarak sınıflandırılmıştır. 1’inci zümre mirasçıları, miras bırakanın kişinin çocukları, torunları ve sonrakilerdir ve bunlar sınırsız bir şekilde olarak mirasçıdır. Çocuklar da eşit olarak mirasçıdır. Eğer birinci derecedeki mirasçılar daha önce ölmüşse bu kez de yerlerini kendi alt soyları almaktadır. 2’nci zümrede olanlar miras bırakanın ana ve babasıdır. Bunlar eşit pay sahibidir. Anne ve baba miras bırakandan önce ölmüşse yerini alt soyları almaktadır. Yani kardeş ve kardeşlerinin alt soyudur. Bir tarafta hiç mirasçı yoksa mirasın tamamı diğer taraftaki mirasçılara kalmaktadır. 3’üncü zümrede büyük ana ve büyük baba vardır.

Evlatlık ve Eşin Miras Durumu

Miras davası açılırken bu ve benzeri hukuk kurallarına dikkat edilmelidir. Ayrıca evlilik dışında doğan ve tanıma ya da hâkim hükmüyle soy bağı tanınmış olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olmaktadır. Evlatlıkların mirasçı olabilmesi de farklıdır. Evlat edinenin babasının mirasının evlatlığa intikal etmesi söz konusu değildir. Ancak evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı devam etmektedir. Sağ kalan eşle ilgili olarak da farklı usuller uygulanmaktadır. Bunlardan birisi eşin miras bırakanın alt soyu ile birlikte mirasçı olası durumunda mirasın dörtte birini almasıdır. Eğer eş, miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısını almaktadır. Miras bırakanın büyük anne ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, bu kez de eş mirasın dörtte üçünü almaktadır. Bunların hiçbiri yoksa mirasın tamamı eşe kalmaktadır. Eke&Şimşek, aile ve miras davalarının yanı sıra miras suçları ile ilgili profesyonel dolarak danışmanlık desteği vermekte, davalarla ilgili doğru yönlendirerek yaşanan sıkıntının kolayca çözülmesini sağlamaktadır.

Etiketler: aile hukuku, miras hukuku, davası, miras suçları,

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir