Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, özellikle internetin kullanımına ilişkin yasal ir çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsayan bir hukuk dalıdır. Gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi durumlar da bilişim hukukunun alanı içinde yer almaktadır. Bu hukuk alanını Bilgi Teknolojisi ve İnternet Hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır ve bu iki başlık altında incelenmelidir. Bilişim Teknolojisi Hukuku, dijital hale getirilmiş bir bilginin ve bilgisayar programlarının izinsiz dağıtılması ile ilgili hükümlerini düzenlemektedir. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaretle ilgili hükümleri kapsayan Bilişim Teknolojisi Hukuku’nun yanı sıra bir de internetin kullanılması ile ilgili durumları inceleyen İnternet Hukuku vardır. İnternet Hukuku, hukukun birden fazla alanı ile etkileşimi içinde olmalıdır. Çünkü internet erişimi ve kullanımının yanı sıra ifade özgülüğü, güvenlik ve yargılama gibi hukukun diğer alanları ile de ilişki içindedir. Bilişim suçları da 6 ana başlıkta incelenmektedir. Bilgisayar sistemleri ve servislerine yetkisiz erişim ve dinleme, bilgisayar sabotajı, bilgisayar kullanılarak dolandırıcılık, bilgisayar kullanılarak sahtecilik, kanun tarafından korunan bir yazılımın izin alınmadan kullanılması gibi başlıkların yarı sıra diğer suçlar başlığı altında toplanan yasaya aykırı yayınlar, pornografi içeren yayınlar ile hakaret ve sövmedir.

Bilişim Suçlarının Tanımı

Bilişim davası kapsamına giren bilişim suçu terimi, bilgisayar ve bilgisayar ağı kullanılarak işlenen suçlarını kapsamaktadır. Bilgisayarların bir suçun işlenmesinde kullanılmış olabileceği gibi bir suçun hedefi de olması mümkündür. Bilişim suçlarının geniş bir tanımı bulunmaktadır. Bu tanımda birincil hedef bilgisayar ağ veya aygıtının hürriyeti olmaktadır. Bilgisayar virüslerinin yanı sıra belirli bir süre de olsa hizmet dışı bırakma suçları da silişim suçlarının kapsamına girmektedir. Ayrıca bilgisayar ağları ve cihazlarından yararlanarak işlenen suçların anı sıra siber izleme, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı, bilgi çalma, kişisel ağ bilgilerinin çalınması istenmeyen iletilerin gönderilmesi, istenmeyen elektronik postaların gönderilmesi de suç kapsamına girmektedir. Bilişim suçlarının içinde bulunan dolandırıcılık, bir kişin zarar görmezsine neden olan fiilleri kapsamaktadır. Bu suç dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık olarak iki farklı şekilde cezalandırılmaktadır. Nitelikli dolandırıcılığın tanımı da bilişim sistemlerin sağladığı kolaylıkla işlenmesini kapsamaktadır. Bu eylemin karşılığı da hapis cezasıdır. Bilgisayar girdilerinin yetkisiz bir şekilde değiştirilmesi de bilişim suçlarının kapsamı içine girmektedir. Ayrıca bu suç, sıradan bir hırsızlık suçu olarak nitelendirilmemektedir. Çünkü yetkilendirilmemiş kişilerin yanlış bilgileri girmesi ve var olan bilgileri değiştirmesinin anı sıra bilgileri çalması mümkündür. Depolanmış bir bilginin silinmesi ya da değiştirilmesi de bilişim suçlarının kapsamındadır. Bu suçun kapsamına banka dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı, gasp, özelleştirilmiş bilginin çalınması gibi dolandırıcılıklar girmektedir.

İfade Özgürlüğünün Sınırları Vardır

Bilişim cezası kapsamında doğrudan kullanıcıları hedef alan İnternet dolandırıcılığı da bulunmaktadır. Bu cezalara müstehcen ya da saldırgan içerik de girmektedir. Bilgisayar suçları içerisinde ağ sayfaları ve diğer elektronik iletişim araçlarında müstehcen ya da farklı nedenlerle saldırgan içerikler bulundurulabilmektedir. Bazı durumlarda bunlar yasa dışı olabilmektedir. Ayrıca bilişim suçları kapsamında ifade özgürlüğü sınırlarının aşıldığı, küfür ve hakaretin olduğu, ırkçılık, karalayıcı ya da iftira edici, kışkırtıcı ya da nefret suçlarını alevlendirici içerikleri tamamen yasaklayan çok sayıda yargılama mevzuatı da mevcuttur. Bu tün yasa dışı içerikler devletlere göre farklılıklar göstermektedir. Ancak hangi ülkede olursa olsun internet pornosunda özellikle reşit olmayanların cinsel istismarının ağır bir cezası vardır ve bu ceza istismarın önlenmesi içindir. Bilişim suçları, özellikle ceza hükmünü artırmaktadır. İfade özgürlüğünün tanımı da sınırlandırılmıştır. Örneğin korkutma kastı ile olduğunda bu durumun tehdit suçu kapsamında değerlendirileceği de unutulmamalıdır.

Etiketler: bilişim hukuku, bilişim davası, bilişim cezası

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir