Bilişim Sözleşmeleri

Bilişim Sözleşmeleri

 

Teknolojinin hızlı gelişimine bağlı olarak hayatımızın her alanında olan internet, insanların yaşam stillerini bile dönüştürmektedir. Bu değişim hukuk alanında da kedini göstermektedir. Bilişimin ve toplumun güvenliğini sağlamak için de bilişim sözleşmeleri yapılmaktadır. Çünkü teknolojinin insan hayatının her alanına girmesi, hukuk sorunlarını da karmaşık bir hale getirmektedir. Özellikle kişisel verilerin korunması, dijital alandaki fikri ve sınai hakların muhafaza edilmesi, sanal mülkiyetler, elektronik ticaret gibi kavramlar insan hayatına daha fazla girmektedir. Bilişim sektöründe yaşanan bu baş döndürücü gelişme, bilişim hukuku uzmanı avukatlara da ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Özellikle elektronik ticaret yapan firmalardan işlerini internet üzerinden gerçekleştiren şirketlere, internet üzerinden rezervasyon yaptıran turizm şirketlerinden havayoluna yazılım yazan mühendislere, oyun üreten şirketlere kadar geniş bir yelpazede bilişim danışmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Firmalar geleneksel hukuk bürolarından hizmet alırken ayrıca bilişim hukuku danışmanları ile de çalışmayı tercih etmektedir. Bilişim hukuku uzmanının özellikle teknoloji ile arasının çok iyi olması, her türlü gelişme hakkında kısa bir süre içinde bilgi sahibi olması önemlidir. Ayrıca bilişim hukuk uzmanının mutlaka hukuksal uyuşmazlıkları da çözebilecek bir hukuk bilgisine sahip olmalıdır.

Bilişim Sektöründe Sözleşmenin Önemi

 

Bilişim danışmanlığı hizmeti ciddi bir hizmettir ve bu hizmeti verenlerin gerçek anlamda konunun uzmanı olması gereklidir. Bu sektör sürekli bir gelişme göstermekte ve bu gelişime de bilişim uzmanının ayak uydurması gerekmektedir. Bilişim danışmanları elektronik araçların kullanılması ile ilgili olan elektronik sözleşmenin imzalanması konusunda da en büyük destekçi konumundadırlar. Elektronik sözleşmeler genellikle mesafeli sözleşmelerdir. Bilişim sektöründeki sözleşmeler hizmet sunanın hem de hizmet alanın haklarını korumalıdır. Bunun için de uzman bir bilişim danışmanı ile iletişime geçilmelidir. Bilişim sektöründe çok farslı sözleşmeler bulunmaktadır. Ancak ana hatları ile bakıldığında 2 kategoride toplamak mümkündür. Birincisi satışının herkesi için hazırladığı standart sözleşmedir. İkincisi ise özellikle alıcının belirlediği ihtiyaçlarına göre hazırlanan sözleşmelerdir. Bunların hangisine imza atıldığını öğrenmek için de mutlaka bilişim uzmanına danışılmalıdır. Uzman ile yapılan sözleşmelerin hukuk açısından daha sorunsuz olacağı bilinmelidir. Sözleşme tipleri farklıdır. Bunlar, ürün, garanti ve lisans sözleşmeleri, ürün tedarikçisi ile ilgili sözleşmeler, hizmet sözleşmeleri, ihtiyaca yönelik özel sözleşmeler, birim fiyatlı sözleşmeler, sabit fiyatlı sözleşmeler, ek ücret sözleşmeleri gibi sınıflara ayrılmaktadır.

 

Bilişim Sözleşmesi Farklıdır

 

Ürün, garanti ve lisans sözleşmeleri, ürün sahibi ile alıcı arasındaki sözleşmelerdir. Satın alınan ürününün garantisi ve yazılım lisansları buna örnektir. Bunlar alıcı tarafından imzalanmamakta, ürünü aldığı ya da yazılımı kullanmaya başladığı andan itibaren geçerli olmaktadır. Ürün tedarikçisi için yapılan sözleşmeler, alıcı için belirli ücret ve şartları içermektedir ve bu nedenle de distribütör ya da tedarikçi ile alıcı arasında yapılır. Ürün tedarikçisinin hizmet sözleşmesi ise alıcının ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan sözleşmelerdir. Bu sözleşmenin tek seferlik hizmete hazır hale getirme, tek seferlik eğitim hizmeti, yönetim hizmeti, dış tedarik hizmetleri ve bakımı gibi gruplara ayrılmaktadır. İhtiyaca yönelik özel geliştirme ya da destek çözümleri için sözleşmeler, satıcıların alıcılar için yapacağı özel işlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli maddeleri barındıran sözleşmelerdir. Sabit fiyatlı sözleşmelerin kapsamı nettir. Birim fiyat sözleşmeleri, projenin sahip olduğu niceliklere göre tanımlanmaktadır. Ek ücret sözleşmeleri ise öngörülmeyen malzeme ya da iş gücü ihtiyaçların aynıca hesaplanması için yapılmaktadır. Bu sözleşmeler normal sözleşmelerden farklıdır. Anlaşmazlık halinde yetkili mahkeme Bilişim Suçları Mahkemesi olmaktadır. Bu mahkeme bilişim suçları davası ile ilgilidir. Eke&Şimşek, bilişim sektörüyle ilgili tüm konularda destek vermekte ve sorunlara profesyonel çözümler geçirmektedir.

 

Enerji sözleşmeleri

Türbin sözleşmeleri

Enerji projeleri ile ilgili birleşme devralma süreçleri

Enerji projelerinde kamulaştırma ve özelleştirme

Yatırım uyuşmazlıkları çözümü

İlgili kurumlardan ruhsat, lisans ve onay çıkartılma sürecinin takibi

Elektrik, Doğalgaz ve Güneş, Rüzgâr, Jeotermal Enerjisi ile ilgili regülasyonlara ait hukuki danışmanlık

Enerji projelerinin finansmanına yönelik hukuki danışmanlık

EPDK lisans ve lisans tadil süreçleri

Enerji ile ilgili tüketici davaları

Enerji kaçakçılığı ve hırsızlığı ile ilgili cezai mevzuat

Enerji şirketleri arasındaki rekabetten kaynaklanan hukuki sorunlar

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir