Yazılar

Denizcilik Sektörü

Denizcilik sektörü, dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de büyük önem taşımaktadır. Son derece önemli olan bu sektörün bazı hukuk kuralları ile de kontrol edilmesi gereklidir. Bu nedenle de Denizcilik Hukuku oluşturulmuştur. Bu hukuk dalı, denizlerin kullanımı konusunda meydana gelen sorunlarla hukuk çerçevesinde ilgilenen uluslararası hukukun bir alt dalıdır. Uluslararası Deniz Hukukunun uygulama aşamasında diğer tüm uluslararası belgelerde olduğu gibi taraf olan ülkeleri kapsamaktadır. Bu hukuk dalı, Deniz Kamu Hukuku ile Deniz Özel Hukuku olmak üzere ikiye şekilde incelenebilmektedir. Ancak Deniz Özel Hukuku kendi içerisinde birçok dala ayrılmaktadır. Deniz Özel Hukukunun alt dalı ile Deniz Ticareti Hukuku’dur. Bu hukuk dalı da deniz ticareti ile ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır. Denizcilik hukuku ile ilgili tüm davalar Deniz İhtisas Mahkemeleri yetkilidir. Denizcilik Mahkemesi olarak da bilinen ihtisas mahkemeleri, denizcilik sektörünün deniz ticareti ile ilgili ortaya çıkan tüm hukuki sorunlarının hızla çözümlenmesi amacıyla kurulmuştur. Bu mahkemeler, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında düzenlenen Katılım Ortaklığı Belgesi çerçevesindeki kriteri dikkate alınarak kurulmuştur. Denizcilik İhtisas Mahkemeleri, adından da anlaşılacağı gibi denizcilik hukuku ile ilgili sorunlarda başvurulacak yetkili mercidir. Deniz ticaretinde yaşanan gelişmeler, denizde can ve mal güvenliğine ihtiyaç duyulmasına neden olmuş, sonuçta da denizciliğe ağırlık verilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca kıyı ve denizdeki tehlikelerle mücadele edilmesi gereği de denizcilik hukukunun oluşmasına neden olmuştur.

Deniz Ticaretinde Uzmanlardan Destek Alınmalıdır

Deniz Ticaret Hukuku ile ilgili davalar, gemi tutuklama ve kurtarma, deniz ticaret sözleşmelerinin hazırlanması gibi durumlar, denizcilik hukuku çerçevesinde değerlendirilmelidir ve bu konularda uzman kuruluşlarla irtibata geçilmelidir. Eke&Şimşek, başta Denizcilik Suçları olmak üzere denizcilik kanunu ile ilgili tüm konularda profesyonel destek sunmaktadır. Satın alınan bir geminin sicilinin tescili ve terkin edilmesinin yanı sıra gemi üzerindeki ipoteğin oluşturulması ve rehin hakkı ile ilgili uzman desteği sunan Eke&Şimşek, gemi alım satımı ile kiralama sözleşmelerinin imzalanmasını da kusursuz bir şeklide yerine getirmektedir. Bütün bu işlemlerin profesyonelce yapılması, firmaların ileride herhangi bir sorunla karşı karşıya gelmemelerini sağlamaktadır. Deniz suçları ile ilgili konularda da uzman desteği alınmalıdır. Hangi uygulamaların suç kapsamında olduğu, bu suçların ceza karşılığının ne olduğu, denizde olumsuz bir durumla karşı karşıya kalındığında nasıl bir yol izleneceği ile ilgili uzman görüşüne ihtiyaç duyulmaktadır. Hukuk kurallarını çok iyi bilenlerden görüş alındığında ve olumsuz bir durumla karşı karşıya kalındığında bu kişilerle irtibata geçildiğinde, sorun büyümeden çözülebilmektedir.