Yazılar

Fikri ve Sınaî Haklar Koruma Programı Hizmetleri

Fikri ve Sınaî Hakların korunması özellikle şirketler için son derece önemlidir. Kuruma ait işlemler ve broşürler, Fikri ve sınaî haklar açısından koruma altına alınmalıdır ve bu hizmette listelenmesi sağlanmaktadır. Bu hizmetlerde yapılan tüm başvuruların en doğru bir şekilde yapılması sağlanmaktadır. Bu hakların korunmasına yönelik hizmet veren danışmanlık firmaları da çalışmalara katılmaktadır. Bu program kapsamında bilgi gizliliği anlaşmaları düzenlenmekte, yeni protokoller hazırlanmakta ya da var olanlar incelenerek yeniden düzenlenmektedir. Böylece mevcut olan açıkların kapatılması sağlanmaktadır. Ayrıca rekabet ve haksız rekabet anlaşmaları da yapılmaktadır. Fikri ve sınaî haklar programı ile firmanın güvenliği sağlanmaktadır. Bu konu ile ilgili meydana gelen hukuksuzluklar da Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri tarafından incelenmektedir. Bu mahkemeler düşüncenin ve ruhun ürünlerini korumaktadır. Fikri mülkiyet uyuşmazlıkları teknik bilgiyi gerektiren uyuşmazlıklardır ve bu nedenle mahkemelerde hizmet veren hâkimlerin bilgi ve deneyimi önemlidir. Bu mahkemeler ihtisas mahkemeleridir ve ihtisas mahkemelerini diğer mahkemelerden ayıran en önemli ayrıntı, görev yapan hâkimlerin konularında yetişmiş kişiler olmalarıdır. Bu mahkemelerde görevlendirilecek hâkimler de fikri mülkiyet alanında eğitim almalarının ardından görevlerine atanmaktadır. Ancak bu mahkemelerin olmadığı yerlerde asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden biri ihtisas mahkemesi olarak görevlendirilmektedir. Görevlendirmeyi de Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yapmaktadır.

Marka Tescili Mutlaka Yapılmalıdır

Fikri ve Sınaî Hakların içinde marka tescili de vardır. Marka, işletmenin tüm varlığını temsil eden işarettir. Bu işaret itina ile korunmalı ve yasal olarak da tescil edilmelidir. Tescilin ardından da belgeye sahip olmalıdır. Bir kişi tarafından düşünülerek uygulamış markanın başka bir kişi adına tescil edilmesi hak gaspı olarak değerlendirilmektedir. Tescil edilmiş bir markanın tescilsiz markaya göre çok büyük avantajı vardır. Başvuru aşamasında marka incelenmekte, böylece korunmaktadır. Tescil işleminin ardından haksız kazanç girişimleri kolaylıkla engellenmekte, ayrıca yasal yoldan yaptırımlar uygulanması sağlanabilmektedir. Markanın tescil edilmesinin bir başka kazancı da farklı yerlerden gelecek haksız kazanç iddialarının da engellenmesidir. Telif ise orijinal bir eserin kopyalanmasının ve başkaları tarafından serbestçe kullanılmasının önüne geçilmesidir. Bu hak genel olarak belli bir süre için geçerli olmaktadır. Patent ise mucidin icat ettiği ürünün korunmasıdır. İcat edilen ürün ya da sistemin tüm hakları patent sahibine aittir ve o kişiden izin alınmadan kullanılması durumunda çeşitli yaptırımlar devreye girmektedir. Bu yasaların amacı da buluş yapmayı, yaratıcı kişilerin çalışmalarını teşvik etmek ve bunun için gerekli olan korumayı sağlayarak yeniliklerin uygulanmasını sağlamaktır. Verilen patentlerle birlikte ekonomik ve sosyal ilerleme çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

NDA Sözleşmesi Gizlilik Sözleşmesidir

Fikri ve sınaî haklarla kapsamında NDA Sözleşmesi’de vardır. NDA, İngilizce “Non-Disclosure Agreement” kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiştir. Bu anlaşma, en az iki taraf arasında imzalanmaktadır. Bu tür anlaşmalar, bir ilişki nedeniyle taraflardan birinin mesleki veya ticari sırların diğerine verilmesi icap ettiğinde yapılmaktadır. Örneğin bir firma müşterisine vereceği bir hizmet sonucunda öğreneceği gizli bilgilerinin başkalarıyla paylaşmamasını sağlamaktadır. NDA’lar özel veya tüzel kişiler arasında imzalanabilmektedir. Bazı özel durumlarda da anlaşmanın ihlali durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar da bulunabilmektedir. Gizlilik Antlaşması’da taraflar arasındaki proje ya da iş konuları ile ilgili olarak, gizlilik kapsamında açıkça belirtilen bir bilgi ve belgenin üçüncü kişilerle açıklanmasının önüne geçmektedir. Bu anlaşma gizliliğin sınırlarını da çizmektedir. Sözleşmenin ihlal edilmesi ya da korunması içir çaba göstermeyen taraf tazminatla cezalandırılmaktadır. Eke&Şimşek, bu konuda profesyonel destek sunarak tüm hakların korunmasını sağlamaktadır.