Gelecekte firmanın zarar görmemesi için gereken hukuki klozların standart şablonlara eklenmesi temin edilir. Lisans, bakım, kiralama, eğitim, emanet anlaşmaları vb. birçok farklı bilişim ile ilgili sözleşme deneyimimizle sözleşmelerinizin daha da güçlü olması sağlanacaktır.

Kişi hak ve özgürlüklerinin televizyon, internet, radyo, gazete, dergi vs. medya kanalları ile ihlal edilebilmesi, kişilerle ilgili yalan haberlerin yapılması, izinsiz ve özel hayata ilişkin yazı, yorum ve fotoğraflara ya da görüntülere yer verilmesi, hakaret içerikli haber, yorum ya da sair yayınların yapılması artık sıkça karşılaşılan sorunlardır. Kişilerin medya ya da bilişim araçlarının mağduru olması ya da bu araçlarla işlenen suçlarla ilgili olarak isnatlarla karşılaşması mümkün olabilmektedir. Hukuk Büromuz Bilişim Hukuku alanında müvekkillerinin mağduriyetlerini gidermek için yetkin kadrosuyla titizlikle çalışmaktadır.

  • Bilişim suçları
  • Maddi ve manevi tazminat davaları
  • Medya yoluyla hakaret, iftira, suç isnadı suçları
  • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin suçlar
  • Özel hayatın gizliğinin ihlal edilmesi suçları
  • Haberleşmenin gizliğinin ihlal edilmesi
  • Bilgisayar programları ve internet üzerinden yayınlarla ilgili telif hakkı uyuşmazlıklarını çözümü
  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik danışmanlık hizmetleri
  • Lisans, bakım, kiralama, eğitim, emanet anlaşmaları vb. birçok farklı bilişim ile ilgili sözleşmenin hazırlanması