Kişisel hakları ihlal edilen kimselerin ceza soruşturma ve davalarında etkin bir şekilde temsil edilmeleri, haklarının korunması noktasında son derece önemlidir. Keza, ceza kurallarının son araç olma nitelikleri gereği hemen her ceza davası ile birlikte tazminat ya da alacak davalarının açılması ve ceza davalarında elde edilecek başarının fiili olarak bunları da etkileyecek olduğu gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Hukuk Büromuz ceza hukuku genel prensipleri ve TCK ve özel ceza kanunlarında sayılan suç tipleri hakkında müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve hukuki koruma hizmeti sunmaktadır.

  • Soruşturma ve kovuşturma işlemleri
  • Koruma tedbirlerinin hukuki denetimi ve değerlendirilmesi (yakalama, tutuklama, arama, el koyma, iletişimin denetlenmesi, adli kontrol vs.)
  • Ekonomik suçlar
  • Bilişim suçları
  • Şahıs varlığına karşı suçlar
  • Malvarlığına karşı suçlar
  • Ceza kararlarına itiraz ve temyiz başvuruları
  • Örgütlü suçlar ve basın suçları