Danışmanlık hizmeti verdiği tüm sektörlerde deneyimli uzmanlarımızın katıldığı çalışmalarla firmaların hukuki altyapısı uçtan uca ele alınarak sağlıklı bir kontrol uygulanır ve bu kontrolün periyodik olarak yapılması sağlanır. Oluşturulan kontrol altyapısı ile amaç, her yıl yapılacak denetimlerde eksiksiz olabilmeyi sağlamaktır.

Kurumunuza ait tüm kontratlar, hukuki olarak yılda bir kez gözden geçirilir. Bu çalışma, bir proje çalışması ve ekibi hazırlanarak kurumunuza özelleştirilir. Keşif çalışmalarımız sırasında kurumunuza özel hususlar öğrenilir ve birlikte değerlendirilir. Tüm sözleşmeler hazırlanırken hukuki olarak dikkat edilmesi gerekenler yazılı hale getirilir. Geçerlilik kontrolü için kurumun hukuki kontrol listeleri hazırlanır ve her yıl tekrar iyileştirilerek ilerlemesi sağlanır.

Mali konularda proje ekibinin içinde Finansal Danışmanlar, IT konularında ise IT Danışmanları yer almaktadır.