Büromuz gemilerin alım ve satımı gibi hukuki konularda ve bu işlemler ile ilgili olarak her türlü bayrak altına tescilinde bilgili ve deneyimlidir Gemi tescili ve sicil kayıtları üzerine tescil edilmek üzere ipotek metinleri hazırlanması ve ipotek tescil işlemlerini her bayrak için gerçekleştirebilmektedir. Büromuz, navlun sözleşmeleri, zaman esaslı kira sözleşmeleri ve çıplak kira sözleşmesi hazırlanması ve bu konularla ile ilgili her türlü uyuşmazlıklarda da bilgi ve tecrübeye sahiptir.

  • Deniz Ticaret Hukuku ile ilgili alacaklardan doğan davalar
  • Gemi siciline tescil ve sicilden terkin
  • Gemi üzerinde ipotek tesisi ve rehin hakkı
  • Gemi tutuklama/kurtarma
  • Çarter, kırkambar, navlun ve diğer taşıma amaçlı deniz ticaret sözleşmelerinin hazırlanması
  • Gemi alım satımı ve kiralama sözleşmelerinin hazırlanması
  • Çatma ve kurtarma