Türkiye, yakın geçmişte enerji piyasasını kamunun yanı sıra yerli ve yabancı özel sermaye yatırımlarına da açmak suretiyle liberalleştirdiğinden ötürü, piyasaya pek çok yeni oyuncu giriş yapmış ve bunların faaliyetleri düzenleme ve denetime tabi tutulmuştur. Liberalleşme, doğal kaynaklar, arz&talep, karbon emisyonu, yenilenebilir enerji, serbest piyasa uygulamaları, otorite tarafından yenilenen mevzuat gibi konular Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan uluslararası firmalar için danışmanlık gerektiren konular arasındadır.

Kurumumuz ilgili kanunlardaki değişiklikleri sürekli olarak takip etmekte, kanunları açıkları, problemleri ve çözüm yapıları ile ilgili detaylı olarak analiz etmektedir. Ulusal ve uluslararası firmalara yukarıda bahsi geçen hususlarda danışmanlık hizmetlerini vermekte olan Büromuz, tecrübeli ve donanımlı bir ekibe sahiptir. Aşağıda Enerji hukuku ile ilgili hizmet verdiğimiz temel konu başlıkları yer almaktadır.

 • Enerji sözleşmeleri
 • Türbin sözleşmeleri
 • Enerji projeleri ile ilgili birleşme devralma süreçleri
 • Enerji projelerinde kamulaştırma ve özelleştirme
 • Yatırım uyuşmazlıkları çözümü
 • İlgili kurumlardan ruhsat, lisans ve onay çıkartılma sürecinin takibi
 • Elektrik, Doğalgaz ve Güneş ,Rüzgar , Jeotermal Enerjisi ile ilgili regülasyonlara ait hukuki danışmanlık
 • Enerji projelerinin finansmanına yönelik hukuki danışmanlık
 • EPDK lisans ve lisans tadil süreçleri
 • Enerji ile ilgili tüketici davaları
 • Enerji kaçakçılığı ve hırsızlığı ile ilgili cezai mevzuat
 • Enerji şirketleri arasındaki rekabetten kaynaklanan hukuki sorunlar