Fikri ve Sınai Hakların korunması bir şirket için hayati derecede önem taşımaktadır. Kurumunuza ait tüm algoritmalar, servisler, işlemler ve size ait olan tüm proses ve prosedürler, broşürler Fikri ve Sınai Haklar açısından koruma altına alınmak üzere listelenmesi sağlanır. Marka tescili, telif, patent vb. fikri ve sınai hakların kayıt ettirilmesi için gereken başvurular, en doğru ve düzgün şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır. Fikri ve sınai hakların korunmasına yönelik hizmetler veren iş ortaklarımızda bu çalışmalara katılır.

Çalışanların ve tedarikçilerin bilgi gizliliğine ve şirket içi güvenlik prosedürlerine aykırı bir çalışma içine girmeyeceğinden emin olacak şekilde Bilgi Gizlilik anlaşmaları, protokoller düzenlenir veya mevcutlar incelenerek iyileştirilir, açıklar kapatılır. Firmanın NDA sözleşmesi yoksa NDA sözleşmesi hazırlanır. Tedarikçilerle yapılan sözleşmelerde Fikri ve Sınai Hakların korunmasına ilişkin klozlar varsa gözden geçirilerek iyileştirilir yoksa şirkete özgü klozlar oluşturulur. Rekabet ve Haksız Rekabet anlaşmaları yapılır ya da mevcut sözleşmelere klozlar eklenir.

Diğer şirketlerin yazılımlarının fikri ve sınai haklarına, lisans haklarına riayet edilmesi gerekir. Konu ile ilgili stratejiler, haklar ve yapılanlar kuruma özgü olarak gözden geçirilir. Bu şirketlerle firmanızın mülkiyet ve diğer hakları ile firmanızınkiler arasında olması gereken ayırımların yapılması sağlanır.

Kısaca Fikri ve Sınai Haklar konusunda firmanın güvenliğini sağlayacak uçtan uca bir koruma programının oluşturulması sağlanır.

  • Marka ve sanat eserlerine tecavüzden kaynaklanan hukuk ve ceza davaları
  • Taklit mallar nedeniyle oluşan hak kaybının önlenmesi
  • Meslek Birlikleri nezdinde temsil işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Türk Patent Enstitüsü nezdinde başvuruların yapılması, sonuçlandırılması ve her türlü itirazın takibi
  • Gümrükte el koyma, İhlallerden doğan haksız rekabet davaları, marka iptal, hükümsüzlük ve tazminat davaları