Hukuk Büromuz mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara mülkiyetin devri ve yönetimi, emlak alım-satımı, kiralama, şahsi ya da ayni hak tesisi gibi işlemlerin yapılması konularındaki geniş tecrübesiyle hizmet vermektedir.

  • Ayni ya da şahsi hak tesisi işlemleri
  • Alım-satım ve kiralamam sözleşmeleri
  • Tapu tescil işlemleri ve iptal davaları
  • Yabancıların mülk edinmesi ve gayrimenkul finansmanı
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
  • El atmanın önlenmesi
  • Avukat gözetiminde ipotek ve rehin tesis işlemleri