Hukuk Büromuz İcra ve İflas Hukuku alanındaki güncel değişiklikleri gözeterek, şahıs ve kurum icra işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu işlemlerin takibi alanında hizmet vermektedir.

  • Her türden icra takibinin başlatılması ve yürütülmesi
  • İtirazın iptali ve istihkak davaları ve takibi
  • Haciz ve ihtiyati haciz işlemleri
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümlenmesi
  • İflas erteleme
  • İhalenin feshi davaları
  • Alacakların tahsilinin dava aşamasında önce sulh yoluyla çözümlenmesi
  • İflas ertelemesi için iyileştirme projelerinin yapılması ve şirketlerin yeniden yapılandırılması konusunda danışmanlık hizmetleri