Hukuk Büromuz idare hukukunun temel ilkelerine ve bu ilkelerin uygulandığı alanlara ilişkin geniş birikimiyle, müvekkillerine etkin danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır.

  • İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları
  • Danıştay nezdinde açılacak davalar
  • İdarece uygulanan idari para cezalarına ya da diğer idari yaptırımlara karşı idari/adli başvuruların yapılması
  • Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması
  • Kamu ihale işlemleri
  • Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundan doğan uyuşmazlıklar