Büromuz İş Hukuku mevzuatını yakından takip ederek değişikliklere entegre olmuş kadrosuyla; işçi-işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, iş hukukunun uygulanmasından doğan tazminatlar, sözleşmelerin hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma süreleri ve iş ilişkisinden doğan her türlü uyuşmazlık hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

  • İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları
  • Kıdem ve ihbar tazminatlarının ve ücret alacaklarının tahsili
  • Sendikal faaliyetlerle ilgili ihtilafların çözülmesi
  • Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi
  • İşçi ve işverenlerin hakları konusunda danışmanlık hizmeti
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmelerin feshinden doğan ihtilaflar
  • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakere
  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan doğan ihtilaflar
  • Sigortalılığın tespiti davaları ve diğer davalar
  • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin yürütülmesi ve danışmanlık