Sigorta hukuku alanında kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalı ve diğer poliçe lehtarlarına çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Sigorta hukuku alanında şu hizmetleri sunmaktayız:

  • Sigorta ile ilgili alacak tazminat talebi ve sözleşmelerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar,
  • Kasko, havacılık ve deniz Sigortası,
  • Yönetici ve memur sorumlulukları,
  • Hatalar ve ihmaller,
  • Sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvurular ve takibi,
  • Hayat ve maluliyet Sigortası,
  • Tıbbi Uygulama Hatası,
  • Ferdi Kazalar,
  • Mal ve diğer tazminatlar,
  • Halefiyet.