Yazılar

Hukuksal Eğitimler

Hukuksal eğitimler, Eke & Şimşek’ in faaliyetleri arasında bulunmaktadır.

Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu İle İlgili Hukuksal Eğitimler

Hukuksal eğitimler sadece bir konu üzerinde olmamaktadır. Özellikle Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu eğitim programları, şirketlerin özel durumları göz önünde bulundurularak firmaya özel paketler halinde sunan Eke&Şimşek, bankalar için de hukuk birimlerinde görevli avukatların hukuk bilgilerini güncellemektedir. Bu sayede ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunan hukuk büromuz, mevcut hukuk eğitim programları kapsamındaki konular ya da ve ya bankaların ihtiyaçlarına karşılık verecek yeni konularla ilgili özel hukuk programları hazırlamaktadır. Büromuz bankaların şube müdürlerinin yanı sıra diğer personelin da ihtiyaç duydukları konularda özel programlar hazırlamakta ve bu programların içerikleri de ortaklaşa belirlenmektedir. Hukuk bir bilimdir ve bir bilim olarak da yazılı olmalıdır. Şirketlerin verdiği teklifler, gönderdikleri elektronik posta mesajları, proje ile çalışılan firmalarda proje aşamasında gerçekleşen eylemlerin kayıt altına alınması, müşteriden onayın imzalı olarak alınması, müşteriden kaynaklanan sıkıntıların yazılı belge ile imza altına alınması, projeyi gerçekleştiren firmanın yapmadığı işlerin bildirimi gibi çok sayıda şirket içi uygulamalar, hukuksal eğitim ile yerine getirilmektedir. Hukuksal eğitim, kamu kurumları ve belediyeler için de önemlidir. Kamu kurumu ve belediyelerin avukatları ile personelin hukuksal sorunlarla karılaştığında sıkıntı yaşamaması için ana hatları ve hizmet alanı ile ilgili hukuksal eğitim alması önemlidir. Hukuk büromuz, bu yönde profesyonel bir şekilde eğitim vermektedir.

Özel Eğitim Programları Sunulmaktadır

Hukuksal eğitimler ile ilgili detaylar arasında özel grup eğitimleri de vardır. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra belediyeler, bankalar, şirketler veya büyük hukuk büroları için üstelik kendi yerlerinde kanunlar ve isteğe bağlı özel eğitim programları da sunulmaktadır. Eke&Şimşek ayrıca hukuk büroları için yardımcı eleman eğitimi de gerçekleştirmektedir. Büromuz, Bilişim Hukuku ile ilgili olarak da eğitim vermektedir. Bilişim Hukukunun önemi son yıllarda daha da fazla anlaşılmıştır. Özellikle teknolojinin hızla geliştiği günümüzde bilişim hukukunun varlığının önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır. Özellikle kişisel verilerin gizliliği ve korunması, bilişim alanındaki fikri ve sınaî haklar, bilişim suçları ve dijital delil gibi kavramlarla sık karşılaşıldığı günümüzde bilişim hukuku son derece önemli bir hale gelmektedir. Büromuz, bu konuda profesyonelce destek vermektedir.