Yazılar

Hukuk Bilinci Eğitimleri

Hukuk bilinci eğitimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki şirketlerin müşterilerle temas kuran personeline verilmelidir. Hukuk bilinci geliştikçe kişilerin hukuk dışı durumlarda nasıl davranması gerektiği kavraması da o derece gelişmektedir. Hukuk bilincine yönelik eğitimler, Eke&Şimşek bürosunun sunduğu bu bilinç eğitimi, aynı zamanda sorumluluk projesidir. Hukuk eğitimi, şirket personeline gerçek hayat ilişkileri üzerinden verildiğinde çok daha gerçekçi olmaktadır ve personel bu sayede hukuk bilgilerini çok daha çabuk kavramaktadır. Bu bilinç yerleştikçe ve personel gerekli eğitimi aldıkça şirket hukuku ile ilgili tüm konulara vakıf olmakta ve böylece hukuksuz işlerin ve özellikle müşterilerin hukuk dışı davranışlarının önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca sözleşmeler hukuku ile ilgili olarak da eğitim verilmektedir. Bu eğitim sonucunda da mal alım satımı ile ilgili, hizmet tedariki, kira, web sayfası kullanım, iş, lisans, franchise, distribütörlük, acentelik, gizlilik, müteahhitlik, işletme ile banka ve finans hukuku alanındaki sözleşmelerle ilgili de geniş bir bilgiye sahip olunmaktadır. Başta şirketler hukuku ve ticaret hukuku olmak üzere sektörlerle ilgili tüm hukuksal mevzuatlar konusunda ayrı ayrı bilgi verilen hukuk eğitimi, bilinçlendirme yönelik olmakta ve personele kendi sektörü ile ilgili detaylı hukuk bilgileri verilmektedir. Personele kendi alanı dışında bilgi verilmesine gerek yoktur. Hizmet verdiği sektörle ilgili tam hukuk bilgilerine sahip olması, personel için en uygun yöntem olarak öne çıkmaktadır.

Hukuk Danışmanlığının Önemi

Hukuk danışmanlığı da son derece önemlidir. Eke&Şimşek bürosu, gerçek ve tüzel kişiliğe sahip işletmelerle kamu kurum ve kuruluşlarına bu hizmeti sunmaktadır. Hukuk danışmanı, herhangi bir konu hakkında konunun hukuki boyutları ile ilgili olarak görüşlerine ve bilgisine başvurulan uzmandır. Hukuk danışmanı olmak için hukuk fakültesi mezunu olmanın yanı sıra herhangi bir barodan avukatlık belgesinin alınmış olması da gereklidir. Bir anlamda hukuk danışmanlarının avukatlık mesleğini yapabileceğinin tescillenmesi şarttır. Hukuk danışmanları, şirket ya da şahıslara her alanda danışmanlık hizmeti verilmesi ile bu kişi ya da kurumların herhangi bir sorunla karşı karşıyla gelmesi hedeflenmektedir. Bunun için de ön eden tedbirlerin alınması önemlidir ve bunu da danışmanlık hizmeti veren büronun gerçekleştirmesi şarttır. Eke&Şimşek, profesyonelce hizmet vererek olası hukuk sorunlarını bertaraf edece adımları atmaktadır. Bu sayede firmalar hukuk sorunları ile karşı karşıya kalmamaktadır. Hukuk bürosu, her türlü hukuki sonunla ilgili çözüm önerileri hazırlamalı, tüm sözleşmelerin hukuken risk içerip içermediği incelenmeli, sakınca görüldüğü takdirde yeniden yazılmalı, şirketin özlük dosyası sistemi ve içeriği incelenmeli ve güncel hale getirilmelidir. Ayrıca iş sözleşmelerinin şirket içi işleyiş, sektörel gereklilik, iş koşullarının yanı sıra çalışma saatleri de göz önüne alınarak hazırlanmalıdır.

Hukuk Hizmetlerinin Önemi

Hukuk Hizmetleri sunulurken özellikle şirketin mal ya da hizmet satıcısı olduğu durumlarda müşteri ile imzalayacağı sözleşmelerin Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatlarla ilgili incelemesinin yapılması gereklidir. Eke&Şimşek, bu incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirmekte ve profesyonelce incelemektedir. Sunu sonucunda sözleşmelerin danışmanlığı üstlenilen şirketin lehine olacak şekilde yeniden hazırlanması sağlanmaktadır. Şirket alıcı olduğu durumda ise kendisine teklif edilen sözleşmelerin gerekli yasalar ve mevzuatlar ışığında incelenmesi ve bu sözleşmelerin de şirketin lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır. İşyerinde karşı karşıya kalınabilecek işçi ve işveren sorunlarında da işverenin uygulamalarına rehberlik edilmesi de aynı hizmet çerçevesinde değerlendirilmelidir. Olumsuz bir durum söz konusu olduğunda da hak kaybının engellenmesi sağlanmalıdır. Şirketin tüm ticari faaliyetleri sırasında karşı karşıya kalabileceği hukuki riskler ile ilgili uyarılması da yine hukuki danışmanlık faaliyetleri arasında gelmektedir.