TİCARET HUKUKU

Büromuz gerek ulusal gerekse uluslararası ticaretten kaynaklanan her türlü ticari uyuşmazlıkların hallinde geniş kurum içi deneyime sahip dava vekilliği ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirket birleşme ve bölünmeleri, Milletlerarası Özel Hukuktan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ile Kanunlar İhtilafı ve Tahkim konusunda ciddi bir deneyime sahiptir.

a) Ticaret Şirketleri

 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemleri
 • Şirket sözleşmelerinin hazırlanması
 • Yabancı ortaklı şirketlerin Türkiye’deki şube ve irtibat bürolarının kurulması ve yapılandırılması
 • Hisse senetlerinin halka arz edilmesi ve ihracına ilişkin diğer tüm işlemler
 • Şirketlerin yasal kurumsal işlerini yürütmek ve koordine etmek
 • Sermaye artırımları/indirimleri
 • Birleşme ve devralmalarda hukuki durum tespit raporları (Due Diligence)
 • Şirket Genel Kurul toplantılarının ve Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması

b) Ticari İşletme Hukuku

 • Haksız rekabet davaları
 • Ticaret unvanının korunması davaları

c) Ticari Sözleşmeler

 • Joint-venture, hisse devri, franchising, leasing, acente ve distribütörlük sözleşmeleri gibi ticari sözleşmelerin uygulanması hususunda son derece özenli çalışmalarımız mevcuttur.

d) Taşıma Hukuku

 • Kara, deniz ve hava yolu ile taşımanın son derece hızlı gelişimi ile; taşıma hukuku, globalleşen ve sınırların zamanla yok olduğu bugünün dünyasında uluslararası anlaşma ve düzenlemeler ile yeni bir boyut kazanmıştır. Büromuz, bu konudaki bilgi ve tecrübesi ile bugün yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren köklü taşıma şirketlerini temsil etmek suretiyle bu boyutta yerini almış bulunmaktadır.